0,00 zł

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

DEFINICJE

Zastosowane poniżej definicje dotyczą:

 1. Martsy.pl, zwany dalej Martsy: serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.martsy.pl o charakterze sprzedażowym, za pomocą którego Użytkownicy mogą sprzedać i kupić ręcznie wykonane przez siebie produkty. Właścicielem i operatorem serwisu Martsy.pl jest Martsy Marketplace Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, KRS: 0000937284, NIP: 7011062267, REGON: 520631703.
 2. Operator serwisu – Martsy Marketplace Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, KRS: 0000937284, NIP: 7011062267, REGON: 520631703
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub firma która łączy się i korzysta z serwisu Martsy zgodnie z jego przeznaczeniem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 4. Kupujący – Użytkownik korzystający z serwisu w celu zakupu lub kupujący Produkty w ramach Ofert, może być nim każdy Użytkownik
 5. Sprzedający – Użytkownik korzystający z serwisu w celu zbycia lub zbywający Produkty w ramach Ofert
 6. Konto kupującego – profil Użytkownika założony przez niego w bazie danych serwisu Martsy pod unikalną nazwą, w którym przechowywane są dane Użytkownika i informacje o jego działaniach w serwisie Martsy. Konto kupującego umożliwia nabywanie Produktów.
 7. Konto sprzedającego – profil Użytkownika założony dla niego w bazie danych serwisu Martsy pod unikalną nazwą, w którym przechowywane są dane Użytkownika i informacje o jego działaniach w serwisie Martsy. Konto sprzedającego umożliwia nabywanie oraz zbywanie Produktów.
 8. Oferta – przygotowana przez Sprzedającego propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pomocą serwisuu Martsy na warunkach określonych przez Sprzedającego, pozostających w zgodności z obowiązującym Prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 9. Produkt – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem Oferty
 10. Transakcja – proces zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
 11. Przelew Weryfikacyjny – jednorazowy, całkowicie zwrotny przelew bankowy w wysokości 1 PLN na konto bankowe Operatora. Ma na celu weryfikację danych osobowych Użytkownika. Po weryfikacji danych Operator zwraca kwotę 1 PLN na konto adresata.
 12. Paynow – bramka płatności elektronicznych, która udostępnia w serwisie Martsy.pl możliwość płatności za pomocą systemu BLIK oraz szybkiego przelewu bankowego. Operatorem usługi Paynow jest: mElements S.A., ul. Prosta 18 00-850 Warszawa, NIP: 5223047892, KRS:0000590484, REGON: 363203696

OPERATOR

 1. Operatorem portalu Martsy jest Martsy Marketplace Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, KRS: 0000937284, NIP: 7011062267, REGON: 520631703.
 2. Operator udostępnia Użytkownikom portal Martsy za pomocą którego mogą sprzedawać i nabywać Produkty.
 3. Rolą Operatora jest zapewnienie dostępności portalu, utrzymanie techniczne, obsługa płatności oraz moderacja treści w portalu Martsy w taki sposób aby były one zgodne z obowiązującym Prawem i niniejszym Regulaminem.
 4. Operator portalu Martsy jest pośrednikiem w umowach sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami, jednak nie bierze w nich udziału jako strona.
 5. Operator nie bierze odpowiedzialności za zachowania Użytkowników na portalu Martsy, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za wykonywanie umów sprzedaży zawartych pomiędzy Użytkownikami.
 6. Operator nie bierze odpowiedzialności za jakość, dostępność i pochodzenie Produktów wystawianych przez Sprzedających w ramach Ofert.
 7. Operator nie bierze odpowiedzialności za rzetelność opisu Ofert i prawdziwość Ofert.
 8. Operator nie bierze udziału w rozwiązywaniu sporów powstałych pomiędzy Użytkownikami.

OFERTY I PRODUKTY

OFERTY

 1. Wszystkie Oferty tworzone przez Sprzedających powinny być zgodne z obowiązującym Prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Po utworzeniu Oferty przez Sprzedającego, musi przejść ona weryfikację Operatora zanim zostanie opublikowana. Operator może odmówić publikacji oferty, jeśli narusza ona Regulamin. Przed publikacją Operator może dokonać nieznacznej modyfikacji Oferty w zakresie przypisania do kategorii, usunięcia linku niezgodnego z Regulaminem lub błędów językowych. Operator nie może zmienić takich danych jak: cena, opis, sposób dostawy, zwrotu, gwarancji.
 3. Oferta aktywna jest w serwisie Martsy przez 30 dni od daty publikacji. Po tym okresie zostanie dezaktywowana, Użytkownik Sprzedający może ją bezpłatnie wznowić na kolejne 30 dni za pomocą swojego panelu sprzedażowego.
 4. Oferty tworzone przez Sprzedających powinny być zgodne z prawdą i opisane w taki sposób aby nie wprowadzać innych Użytkowników w błąd.
 5. Oferta powinna zostać umieszczona w odpowiedniej kategorii produktowej.
 6. Oferta powinna zawierać podstawowe informacje odnośnie oferowanego Produktu, w szczególności: całkowitą cenę brutto pojedynczej sztuki/kompletu/zestawu wyrażoną w PLN, tytuł, opis oraz kontakt do Sprzedającego.
 7. Oferta powinna zawierać informacje o dostawie, możliwości zwrotu i gwarancji, lub informację, że te kwestie zostały opisane na Stronie Sklepu.
 8. Opis oferty może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, pod warunkiem, że wnoszą one dodatkową wartość do opisu Produktu, np. dodatkowa galeria zdjęć lub tabela rozmiarów. Strony docelowe muszą być zgodne z obowiązującym Prawem i nie mogą naruszać niczyjej wartości intelektualnej. Zabronione jest podawanie odnośników bezpośrednio do plików.
 9. Zabronione jest publikowanie więcej niż jednej, takiej samej Oferty.
 10. Operator może wprowadzić akcje i narzędzia promocyjne dla Sprzedających, które będą funkcjonowały na podstawie własnych regulaminów. Sprzedający mogą zostać poinformowani o wprowadzeniu takich rozwiązań mailowo.

PRODUKTY

 1. Portal Martsy jest serwisem w którym można oferować wyłącznie Produkty o charakterze rękodzieła. Nie jest akceptowane oferowanie Produktów pochodzących od producentów, importerów, sieci dystrybucji i dużych zakładów produkcyjnych.
 2. Na portalu Martsy można oferować wyłącznie Produkty fizyczne.
 3. Zabronione jest oferowanie Produktów niezgodnych z obowiązującym Prawem.
 4. Zabronione jest oferowanie Produktów spożywczych o charakterze leków lub suplementów diety, np. witamin, minerałów, środków przeciwbólowych, środków leczniczych i tym podobnych.
 5. Zabronione jest oferowanie produktów spożywczych zawierających alkohol oraz wszelkich środków odurzających, takich jak np. „dopalacze”.
 6. Zabronione jest oferowanie tytoniu i wszelkich wyrobów zawierających tytoń.
 7. Zabronione jest oferowanie broni palnej i wszelkiego rodzaju broni której nabycie i posiadanie wymaga zezwolenia.
 8. Zabronione jest oferowanie produktów które mogą naruszać dobre obyczaje, lub mogą być obraźliwe dla poszczególnych osób, grup religijnych, etnicznych lub narodowych.

UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownikiem portalu może być każda osoba fizyczna która ma ukończone 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, firma, osoba prawna.
 2. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek działania zgodnie z zasadami Prawa oraz niniejszego Regulaminu.

KUPUJĄCY

 1. Kupującym może być każdy Użytkownik, niezależnie od tego czy posiada Konto Kupującego, Sprzedającego lub jest niezalogowany.
 2. Konto Kupującego pozwala na stworzenie profilu w którym zostaną zapamiętane dane osobowe, konwersacje ze Sprzedającymi oraz historia transakcji. Dodatkowo pozwala na komentowanie Produktów i Sprzedających a także na pisanie wiadomości do Sprzedających.
 3. Konto Kupującego wymaga rejestracji na portalu Martsy i uwierzytelnienia adresu e-mail podanego przy rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego. Po otwarciu linku konto staje się aktywne.

SPRZEDAJĄCY

 1. Sprzedającym może być Użytkownik który posiada aktywne (zweryfikowane przez Operatora) Konto Sprzedającego. Sprzedającym może być zarówno osoba prywatna oraz firma.
 2. Konto Sprzedającego pozwala na stworzenie profilu w którym zostaną zapamiętane dane osobowe, konwersacje z Kupującymi oraz historia transakcji. Dodatkowo pozwala na komentowanie Produktów i sklepów innych Sprzedających a także na pisanie wiadomości do innych Sprzedających. Konto Sprzedającego daje także dostęp do panelu sprzedażowego serwisu Martsy, za pomocą którego można dodawać Oferty i obsługiwać Transakcje.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów Prawa obowiązującego w handlu, w szczególności obowiązujących go przepisów dotyczących realizacji umowy sprzedaży, możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, gwarancji, rękojmi oraz obowiązków informacyjnych (regulamin sprzedaży, informacja na temat sposobu przetwarzania danych osobowych).
 4. Sprzedający przed rozpoczęciem sprzedaży zobowiązany jest do uzupełnienia podstawowych informacji o swoim profilu: dane kontaktowe, opcje wysyłki, opcje zwrotów, regulamin sprzedaży i sposób przetwarzania danych osobowych. Instrukcja uzupełniania danych w profilu dostępna jest w sekcji „Instrukcje i poradniki”, do której link znajduje się w stopce strony.
 5. W przypadkach:

  a) pojawienia się skarg dotyczących nieuczciwości Użytkownika Sprzedającego
  b) podejrzeń o działania nieuczciwe (np. oferowanie produktów po znacznie zaniżonych cenach w stosunku do cen rynkowych)
  c) działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem

  Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Konta Sprzedającego (w tym czasowej dezaktywacji jego Ofert). W takiej sytuacji Operator zastrzega sobie prawo do:

  a) Prośby o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji której dotyczy skarga
  b) Prośby o weryfikację danych osobowych Użytkownika Sprzedającego za pomocą Przelewu Weryfikacyjnego

  W przypadku gdy sytuacje zaistniałe w skardze ponawiają się lub gdy Użytkownik Sprzedający w dalszym ciągu nie stosuje się do zasad Regulaminu lub gdy Użytkownik Sprzedający nie dokona weryfikacji swoich danych, Operator zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta Sprzedającego (w tym wszystkich jego Ofert).

PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. Sprzedający tworzy Ofertę za pomocą formularza dostępnego poprzez Konto Sprzedającego, określając w ten sposób warunki transakcji.
 2. Operator weryfikuje zgodność oferty z Regulaminem, wraz z pozytywną weryfikacją Oferta jest publikowana i staje się dostępna dla wszystkich Użytkowników.
 3. Kupujący po zaakceptowaniu warunków Oferty dodaje do Koszyka pożądaną ilość Produktów w ramach Oferty. W ramach jednego zamówienia Kupujący może nabyć dowolną ilość Produktów z różnych Ofert jednego Sprzedającego. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w którym podaje dane niezbędne do jego realizacji (dane rozliczeniowe oraz wysyłkowe) oraz wybiera metodę płatności i dostawy.
 4. Operator portalu Martsy nie jest stroną w zawieranej między Sprzedającym a Kupującym umowie sprzedaży. Operator portalu pośredniczy jedynie w przekazaniu środków pieniężnych w określonych przypadkach, o czym mowa w pkt. 8 tego rozdziału Regulaminu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zapłaty za sprzedane Produkty za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w portalu Martsy.pl. Lista dostępnych metod płatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji wysyłki zamówionego Produktu/produktów za pomocą wszystkich zdefiniowanych przez siebie metod wysyłki z zachowaniem warunków które zostały przez niego określone, w szczególności czasu dostawy i ceny.
 7. Sprzedający może zaoferować płatność za przy odbiorze.
 8. Operator serwisu Martsy pośredniczy w transakcji w zakresie przekazania płatności do Sprzedającego za zakupione przez Kupujących Produkty w przypadku wybrania opcji płatności: „Paynow – BLIK” lub “Paynow – szybki przelew bankowy”. W takiej sytuacji środki poprzez system Paynow trafiają na konto bankowe Operatora, skąd na żądanie Sprzedającego są przelewane na jego konto bankowe po potrąceniu prowizji zdefiniowanych w rozdziale „Prowizje i Opłaty” niniejszego Regulaminu.
 9. Opłatę prowizyjną za realizację płatności poprzez system Paynow ponosi w całości Sprzedający. Wysokość opłaty określona jest w rozdziale „Prowizje i Opłaty” niniejszego Regulaminu.
 10. Operator serwisu zleca wykonanie przelewu środków na konto Sprzedającego po wyrażeniu przez niego takiej chęci za pomocą funkcji „Wypłata” dostępnej po zalogowaniu do Konta Sprzedającego. Środki zostaną wysłane na konto bankowe Sprzedającego zdefiniowane w ustawieniach Konta Sprzedającego, jest to jedyna możliwa metoda wypłaty środków z Martsy. Przelewy realizowane są w każdy dzień roboczy. Sprzedający może mieć otwarte tylko jedno zlecenie wypłaty jednocześnie, kolejne może otworzyć w momencie gdy poprzednie zostanie zrealizowane.
 11. Operator serwisu Martsy nie pośredniczy w transakcji w przypadku wybrania płatności „zwykły przelew bankowy”, w takiej sytuacji Kupujący rozlicza się bezpośrednio ze Sprzedającym.

PROWIZJE I OPŁATY

 1. Korzystanie z serwisu Martsy jest odpłatne. Opłaty ponoszą jedynie Użytkownicy Sprzedający Produkty. Użytkownicy Kupujący nie ponoszą żadnych opłat.
 2. Tworzenie i publikacja Ofert w serwisie Martsy jest nieodpłatne, niezależnie od liczby utworzonych Ofert.
 3. Za każdy sprzedany przedmiot naliczana jest opłata prowizyjna. Operator serwisu Martsy nalicza prowizję w wysokości 3% od wartości brutto sprzedawanych Produktów dla każdej transakcji. Operator serwisu Martsy nie pobiera prowizji od wartości usługi kurierskiej/przewozowej.
 4. Przy użyciu metody płatności: „Paynow – BLIK” lub „Paynow – płatność szybkim przelewem” naliczana jest opłata za obsługę płatności, w wysokości 0,95% całkowitej kwoty transakcji brutto (wartość produktów + wartość usługi kurierskiej/przewozowej).
 5. Zabronione są działania wskutek których Użytkownicy unikaliby konieczności uiszczenia opłat lub prowizji od sprzedanych przedmiotów.
 6. Operator serwisu Martsy zastrzega sobie możliwość zorganizowania akcji promocyjnych których skutkiem będzie okresowe, częściowe lub całkowite uchylenie prowizji od sprzedaży w całym portalu, poszczególnych kategoriach lub dla konkretnych Użytkowników. Akcje takie będą komunikowane Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem i będą działały na podstawie własnego regulaminu.
 7. W przypadku gdy dojdzie do odstąpienia od umowy sprzedaży między Użytkownikami, Operator serwisu zwróci wymienioną w pkt. 3 tego rozdziału opłatę prowizyjną, naliczoną za przedmioty których odstąpienie od umowy sprzedaży dotyczy.
 8. Aby opłata prowizyjna portalu Martsy została zwrócona, odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać przeprowadzone przez serwis Martsy. Kupujący wyraża chęć zwrotu za pomocą swojego Konta Klienta, a Sprzedający dokonuje zwrotu w Panelu Sklepu. Operator serwisu zostaje poinformowany o tym fakcie, i zwiększa saldo środków dostępnych do wypłaty przez Sprzedającego o wartość prowizji.
 9. Jeśli płatność dokonana była za pomocą metody „Paynow – BLIK” lub „Paynow – płatność szybkim przelewem” opłata o której mowa w punkcie 4 tego rozdziału Regulaminu nie jest zwracana.

DANE OSOBOWE

 1. Operator serwisu Martsy przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach i w celach określonych w dokumencie Polityka Prywatności, znajdującym się pod adresem internetowym: https://martsy.pl/polityka-prywatnosci/

 2. Strona internetowa www.martsy.pl korzysta z technologii plików cookies. Rodzaj plików cookies jakie zostały zastosowane na stronie oraz cel ich wykorzystania i sposób blokowania określone zostały w Polityce Prywatności, w rozdziałach 12 – 16.

 3. Polityka Prywatności Martsy reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora. W momencie dokonania zakupu, Operator przekaże Sprzedającemu dane osobowe Kupującego niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedający ma obowiązek przetwarzać te dane na podstawie własnej polityki prywatności zgodnej z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 4. Sprzedający bezwzględnie zobowiązuje się do nieupubliczniania danych osobowych Kupującego, oraz do wykorzystania ich tylko i wyłącznie w celu realizacji i obsługi Transakcji.

 5. Operator serwisu Martsy nie bierze odpowiedzialności za sposób i następstwa przetwarzania danych osobowych przez Sprzedających.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.12.2021.

 2. Regulamin może ulegać zmianom w związku ze zmianami technicznymi, sposobami rozliczania, sposobami i zasadami prezentacji Ofert, zmianami w Prawie. O wszelkich zmianach w Regulaminie zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową w terminie minimum 14 dni przed datą wprowadzenia zmian.

 3. Operator serwisu Martsy nie wyraża zgody na udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

 4. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na podstawie przepisów obowiązującego w Polsce Prawa.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
Lista dostępnych metod płatności w serwisie www.martsy.pl

 1. Płatność za pomocą BLIK, obsługiwana przez bramkę Paynow, marka mBank (mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa)

 2. Płatność za pomocą szybkiego przelewu bankowego, obsługiwana przez bramkę Paynow, marka mBank (mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa)

 3. Płatność przy odbiorze – sposób płatności zdefiniowany przez Sprzedającego, może zostać użyty do płatności w przypadku przesyłki pobraniowej, odbioru osobistego lub w przypadku gdy Kupujący chce użyć własnej metody płatności, np. tradycyjnego przelewu bankowego